ماموگرافي

در اين روش، همانند ساير روشهاي عكسبرداري با اشعه X ، تصويري از داخل بافت پستان بدست مي‌آيد. با كمك ماموگرافي، پزشك معالج از وجود توده‌ها و بيماريهاي خوش‌خيم يا بدخيم (سرطاني) پستان مطلع مي‌گردد. توصيه مي‌گردد همه زنان بالاي ۴۰ سال، سالانه جهت انجام معاينه پستان و ماموگرافي، به پزشك خود مراجعه نمايند. زيرا انجام معاينه و ماموگرافي، در تشخيص زودرس و به موقع بيماريهاي بدخيم پستان (كه ازجمله شايعترين سرطانها در خانمها مي‌باشند) بسيار كمك‌كننده است و درمان مناسب آن را امكان‌پذير مي‌سازد. ميزان تشعشع در ماموگرافي، بسيار كم است و انجام آن، بدون خطر است. با اين حال، خانمهاي باردار، بايد راديولوژيست را مطلع نمايند تا جهت انجام ماموگرافي، از پوششهاي محافظ ويژه استفاده گردد.

/ 0 نظر / 8 بازدید