غنی در عین نیازمندی!

ما پرستاران در روز معمولا" با افراد بسیاری در ارتباط هستیم،برای همین به راحتی از ظاهر آنها به روحیات وخصوصیاتشان پی می بریم بارها شده بیمارانی را دیده ام که بسیار عزت نفس دارند که با وجود تنگ دستیشان جهت تهیه دارو اصلا" حرفی به میان نمی آورند برای همین ما در طی کارهای پرستاری دیوار سکوت را از بین برده و با مشکلات آنها آشنا می شویم، برای مثال :
بیماری که با تشخیص سرطان رکتوم که کلستومی (کیسه دفع مدفوع روی شکم) داشت بر خلاف دیگر بیماران کلستومی که بوی بدی دارند همیشه تمیز و خوشبو بود. او همیشه با پدر پیرش که فردی با خدا و مومن بود می آمد. وقتی پرونده ایشان را خواندم متوجه شدم که کارمندی ساده است .باخود گفتم بنظر خرج او باید زیاد باشد برای همین سر حرف را با پدر پیرش باز کردم و از مشکلات آن ها در تهیه دارو جویا شدم. بعد از مکثی گفت پسرم مجبور شده ماشینی را که زیر پایش بوده بفروشد تا از عهده خرید داروها برآید
من ایشان را بری کمک به گروه مددیاری معرفی کردم بعد از لحظه ای پدر پیر برگشت گفت: خانم های مددیار مشغول پول خرد شمردن بودند! گفتم :خوب کمکهای ما بیشتر از طریق همین قلک ها که پول خرد است جمع می شود و ما به بیماران نیازمند کمک می کنیم ایشان گفت خوب بهتر است که این پول به افراد واقعا" نیازمند تعلق بگیرد ما از راهنمائی شما ممنونیم ولی هنوز کمی پول برای درمان باقی مانده است و کمک را نپذیرفت.چه کم اند انسان هایی که در هنگام نیاز دیگران را بر خود ترجیح می دهند!

ناهید کرمی : ساعت 22:51 روز سه شنبه، 22 آبان، 1386

/ 0 نظر / 7 بازدید