در آينده نزديك پزشكان از روباتهاي بسيار كوچك براي درمان مبتلايان به سرطان بهره مي گيرند . پژوهشگران ژاپني به تازگي نوعي روبات ويژه به اندازه دانه برنج ساخته اند كه با حركت در درون بدن بيمار و قرار گرفتن در محل توده سرطاني ، با ايجاد حرارت ، اين بافت ها را بدون ايجاد عوارض جانبي چنداني نابود مي كند . اين روبات فلزي كوچك با طولي حدود 8 ميلي متر ، ظاهري شبيه به پيچ هاي معمولي دارد و به گونه أي طراحي شده است كه پزشكان پس از وارد كردن آن به بدن بيمار ، مي توانند با بهره گيري از ميدان هاي مغناطيسي ويژه آن را در رگ ها و بافت هاي گوناگون بدن هدايت كنند . بررسي ها در اين زمينه براي دست يابي به نتايج قطعي ادامه دارد .

/ 1 نظر / 10 بازدید