از خداوندنیرو خواستم . ضعیفم آفريد که تواضع بندگی را بياموزم

از او سلامتی خواستم که کارهای بزرگی را انجام دهم
ناتوانم آفريد که کارهای بهتری را انجام دهم.
از او ثروت خواستم که سعادتمند شوم
فقرم بخشيد که عاقل باشم.
از او قدرت خواستم که ستايش ديگران را به دست آورم.
شکستم بخشيد که بدانم پيوسته نيازمند اويم
از او همه چيز خواستم که از زندگی لذت ببرم
زندگيم بخشيد که از همه چيز لذت ببرم.
آنچه خواستم به من نداد.آنچه را که بدان اميد داشتم به من بخشيد
و دعاهای ناگفته ام مستجاب شدند و آنها این بودند

من هستم در میان انسانها وغرق در نعمت های پروردگار

/ 0 نظر / 6 بازدید