امید

 

زندگی باور میخواهد

آن هم از جنس امید...

که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد...

یک امید از ته قلب به تو گوید...

که خدا هست هنوز

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
ناهید

محمد خوشحالم تا آخرین لحظه امید داشتی و ساده تسلیم هوگکین نشدی روحت شاد نویسنده این وب و کتاب سرطان زنگ بیداری من