سین هشتم سرطان

به سلامتی کودک بیماری که با گریه به مادرش میگه : امسال سین هشتم سفره ی ما سرطان من است .

/ 1 نظر / 25 بازدید
آزاده

بوی باران/ بوی سبزه/ بوی خاک/ شاخه‌های شسته، باران‌خورده پاک/ آسمانِ آبی و ابر سپید/ برگ‌های سبز بید/ عطر نرگس،رفص باد/ نغمۀ شوق پرستوهای شاد/ خلوتِ گرم کبوترهای مست/ نرم‌نرمک می‌‌رسد اینک بهار/ خوش به‌حالِ روزگار / خوش به‌حالِ چشمه‌ها و دشت‌ها/ خوش به‌حالِ دانه‌ها و سبزه‌ها/ خوش به‌حالِ غنچه‌های نیمه‌باز /خوش به‌حالِ دختر میخک که می‌خندد به ناز /خوش به‌حالِ جام لبریز از شراب /خوش به‌حالِ آفتاب/ ای دلِ من گرچه در این روزگار جامۀ رنگین نمی‌پوشی به کام/ بادۀ رنگین نمی‌بینی به‌ جام/ نُقل و سبزه در میان سفره نیست/ جامت از آن می که می‌باید تُهی‌ست/ ای دریغ از تو اگر چون گُل نرقصی با نسیم /ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب /ای‌ دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار / گر نکوبی شیشۀ غم را به سنگ /هفت‌رنگش می‌شود هفتاد رنگ‬ عیدت مبارک!