سرطان بهترین رویداد زندگی من

 
انتشار رایگان کتاب "سرطان، بهترین رویداد زندگی من" 

برای سرطانی هایی که نیاز به قدرت مبارزه دارند


سلامت نیوز: مترجم زندگینامه لانس آرمسترانگ
"سرطان، بهترین رویداد زندگی
من"بعد از توقف چاپ کتاب خود توسط انتشارات مربوطه اقدام به انتشار
الکترونیکی رایگان کتاب خود کرد.

به گزارش خبرنگار سلامت نیوز، حمیدرضا بوالحسنی، مترجم کتاب"سرطان،
بهترین رویداد زندگیمن"با بیان اینکه :« لانس آرمسترانگ، چه دوپینگ
کرده باشد و چه نه... برای من
همیشه یکقهرمان بوده،هست و خواهد بود » خاطرنشان کرد :« همواره بخشی
از بهبودی و بازگشت خود به زندگی را مدیوندیدگاه او می دانم.»

وی افزود :«زمانی که تصمیم گرفتم زندگینامه او را ترجمه کنم، تنها هدفم
این بود که پیاماو را به گوشهمه کسانی که نیاز به قدرت برای مبارزه دارند
برسانم و خوشبختانه در اینراه تا حدی موفق شدم.»

بوالحسنی ادامه داد :«حالا پس از انتشار خبر دوپینگ او و توقف چاپ کتاب
توسط انتشارات مربوطه،تصمیم گرفتم که آن را به صورت الکترونیکی
منتشر کنم تابرای همه مردم فارسی زبان در هر جای دنیا،قابل دسترسی باشد
و همچنانبه محقق کردن رسالت اولیه پایبند باشم.»
گفتنیست مترجم این کتاب خود یکی از نجات یافتگان از سرطان مباشد که در
حین بیماری خود این کتابرا ترجمه کرده است.
لازم به ذکر است علاقمندان می توانند لینک دانلود کتاب را از این لینک دریافت کنند.

http://www.livestrong.ir/
Photo: ‎انتشار رایگان کتاب "سرطان، بهترین رویداد زندگی من"  برای سرطانی هایی که نیاز به قدرت مبارزه دارند  سلامت نیوز: مترجم زندگینامه لانس آرمسترانگ "سرطان، بهترین رویداد زندگی من" بعد از توقف چاپ کتاب خود توسط انتشارات مربوطه اقدام به انتشار الکترونیکی رایگان کتاب خود کرد. به گزارش خبرنگار سلامت نیوز، حمیدرضا بوالحسنی، مترجم کتاب"سرطان، بهترین رویداد زندگی من"با بیان اینکه :« لانس آرمسترانگ، چه دوپینگ کرده باشد و چه نه... برای من همیشه یک قهرمان بوده، هست و خواهد بود » خاطرنشان کرد :« همواره بخشی از بهبودی و بازگشت خود به زندگی را مدیون دیدگاه او می دانم.» وی افزود :«زمانی که تصمیم گرفتم زندگینامه او را ترجمه کنم، تنها هدفم این بود که پیام او را به گوش همه کسانی که نیاز به قدرت برای مبارزه دارند برسانم و خوشبختانه در این راه تا حدی موفق شدم.» بوالحسنی ادامه داد :«حالا پس از انتشار خبر دوپینگ او و توقف چاپ کتاب توسط انتشارات مربوطه، تصمیم گرفتم که آن را به صورت الکترونیکی منتشر کنم تا برای همه مردم فارسی زبان در هر جای دنیا، قابل دسترسی باشد و همچنان به محقق کردن رسالت اولیه پایبند باشم.» گفتنیست مترجم این کتاب خود یکی از نجات یافتگان از سرطان مباشد که در حین بیماری خود این کتاب را ترجمه کرده است.   لازم به ذکر است علاقمندان می توانند لینک دانلود کتاب را از این لینک دریافت کنند. http://www.livestrong.ir/‎
/ 0 نظر / 78 بازدید