بني آدم اعضاي يكديگرند

دوستان عزيز با تشكر از بازديدهاي شما و نظرات خوبتان

چون اين و بلاگ تازه راه اندازي شده است با معرفي اين

وبلاگ به دوستان خود ما را در پر بار كردن برنامه هاي

خود كمك و حمايت كنيد ما به كمك ودوستي شما

نيازمنديم

شماره حساب 20537 بانك رفاه گارگران شعبه

بيمارستان امام حسين(ع) آماده دريافت كمكهاي نقدي

شما عزيزان است

گروه مددياری حمايت از بيماران سرطاني روزهاي شنبه-

دوشنبه-چهارشنبه منتظر حضور سبز شما ست

بخش راديوتراپي و انكولوژي بيمارستان امام حسين(ع)

تهران خيابان انقلاب خيابان نظام آباد

قبلا از تمامي شما عزيزان متشكرم

ناهید کرمی : ساعت 0:12 روز شنبه، 26 آبان، 1386

/ 0 نظر / 8 بازدید