آیا می توان از ابتلا به سرطان پیشگیری کرد؟هر چه بیشتر درباره علل سرطان بدانیم ،بیشتر می توانیم راههای پیشگیری از آن را پیدا کنیم .دانشمندان در آزمایشگاهها در جستجوی علل احتمالی سرطان می باشند وتلاش می کنند تا تعیین کنندکه دقیقا" چه چیزی در سلولها در هنگامی که سرطانی می شوند ،بوقوع می پیوندد.محققین همچنین الگوهای سرطان را در جمعیتها مطالعه می کنند تا عوامل خطرزا رابیابند،همچنین در جست وجوی فاکتورهای محافظت کننده که خطرابتلا را کاهش می دهند،هستند.حتی پزشکان نیز به ندرت قادرند که توضیح دهند چرا برخی افراد به سرطان مبتلا می شوند وعده ای دیگرنمی شوند.این موضوع واضح است که سرطان توسط آسیب های فیزیکی مثل تروما ایجاد نمی شود وا گر چه آلوده شدن با برخی ویروس های خاص می تواند خطر برخی انواع سرطان را افزایش دهد اما سرطان مسری نیست و هیچکس سرطان را از شخص دیگری می گیرد.سرطان از مجموعی از عوامل مربوط به الگوی زندگی ،وراثت ومحیط میباشد.تعدادی از عواملی که خطر پیدایش سرطان را در یک فرد افزایش می دهند شناسایی شده اند.بسیاری از انواع سرطان مربوط به
مصرف تنباکو ، خوراکی و نوشیدنی ها ،قرارگرفتن در معرض اشعه فرا بنفش خورشید وتا حد کمتری قرار گرفتن در معرض مواد کارسینوژن در محیط زندگی ومحل کار می باشند. برخی افراد نسبت به دیگران به این عوامل حساس تر می باشند.با این وجود،اکثر افرادی که مبتلا به سرطان می شوند هیچ یک از عوامل شناخته شده را ندارندوهمچنین اکثر افرادی که عوامل خطر زا را دارند متلا به سرطان نمی شوند.از برخی عوامل ایجاد کننده سرطان می توان پیشگیری کرد.برخی دیگر،مانند عوامل وراثتی غیر قابل پیشگیری می باشند اما بهتر است که از وجود انها مطلع بود. افراد جامعه می توانند با آگاهی از عوامل خطر وهمچنین با مشورت با پزشک خود در معاینات پزشکی از برخی عوامل خطرزای شناخته شده پیشگیری نمایند ،برخی عوامل خطرزا وجود دارند که شانس پیدایش سرطان را افزایش می دهند.

/ 1 نظر / 5 بازدید
ziba

سلام وبلاگ داستانهای تخیلی به روز شد. اگر به داستانهای فانتزی و تخیلی علاقه دارید سری بزنید.