مشارکت در تامین داروهای کودکان سرطانی

 
مشارکت در تامین داروهای کودکان سرطانی

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)
اعلام کرد: درمان بیش از 8000 کودک مبتلا به سرطان تنها
با وجود داروو بهترین امکانات درمانی ممکن می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام این موسسه خیریه،
60 درصداز هزینه‌های درمان سرطان برای خرید دارو
مصرف می شود.

این موسسه خیریه از هموطنان خواسته در تامین هزینه‌های
داروییکودکان مبتلا به سرطان محک مشارکت کنند.

موسسه محک با شعار "هنوز هزار تومان خیلی می ارزه" ،
خواستار مشارکت مردم در تامین هزینه های مربوط به
درمان کودکان سرطانی شده است.

شماره تلفن 02123540 آماده دریافت کمکهای مردمی به
موسسه محک است. همچنین شماره حساب
1- 820500 - 810بانک سامان نیز به منظور واریز
کمکهای مردمی به این موسسهخیریه اعلام شده است.
Photo: ‎مشارکت در تامین داروهای کودکان سرطانی  موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) اعلام کرد: درمان بیش از 8000 کودک مبتلا به سرطان تنها با وجود دارو و بهترین امکانات درمانی ممکن می شود.  به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام این موسسه خیریه، 60 درصد از هزینه‌های درمان سرطان برای خرید دارو مصرف می شود.  این موسسه خیریه از هموطنان خواسته در تامین هزینه‌های دارویی کودکان مبتلا به سرطان محک مشارکت کنند.  موسسه محک با شعار "هنوز هزار تومان خیلی می ارزه" ، خواستار مشارکت مردم در تامین هزینه های مربوط به درمان کودکان سرطانی شده است.  شماره تلفن 02123540 آماده دریافت کمکهای مردمی به موسسه محک است. همچنین شماره حساب 1- 820500 - 810 بانک سامان نیز به منظور واریز کمکهای مردمی به این موسسه خیریه اعلام شده است.‎
/ 0 نظر / 24 بازدید