ازنوشته های قشنگ محمد...
هیچ چیز نمی تواند عرصه بر نگاه تو تنگ کند

حتی زندگی با سرطان

ببین ... ببین ... پرنده‌ای که پر می‌کشد از آشیان

نه آدرسی دارد

نه شماره پروازی

نه قرار ملاقاتی؛

شاخه هیچ درخت و نرده هیچ بالکنی را نیز به نامش ثبت نکرده‌اند.

بی‌نام و نشان‌تر از پرنده که نیستی...

نگو دنیا بر وفق مرادت نیست

و نامت را دنیا از یاد برده است.

شاید دنیا تویی 

یادت باشد با حروف درشت چاپ می شود

سرطان ؛ زنگ بیداری من

سرطان را خاطره خواهم کرد

یادت باشد

همین که جانانه بر لبی جاری شود

تا ابدیت خواهی رفت.

سرطان پایان زندگی نیست
Photo: ‎هیچ چیز نمی تواند عرصه بر نگاه تو تنگ کند حتی زندگی با سرطان ببین ... ببین ... پرنده‌ای که پر می‌کشد از آشیان نه آدرسی دارد نه شماره پروازی نه قرار ملاقاتی؛ شاخه هیچ درخت و نرده هیچ بالکنی را نیز به نامش ثبت نکرده‌اند.  بی‌نام و نشان‌تر از پرنده که نیستی... نگو دنیا بر وفق مرادت نیست و نامت را دنیا از یاد برده است. شاید دنیا تویی  یادت باشد با حروف درشت چاپ می شود سرطان ؛ زنگ بیداری من سرطان را خاطره خواهم کرد یادت باشد همین که جانانه بر لبی جاری شود تا ابدیت خواهی رفت. سرطان پایان زندگی نیست‎
/ 0 نظر / 168 بازدید