سنبل الطيب sonbol.jpg

گياهي است علفي چند ساله گل آوري آن از ارديبهشت تا شهريور ماه مي باشد. بصورت تنك و پراكنده و بصورت فراوان در مرداب هاي مرطوب و نقاط شيبدار از درختچه در بيشه زارهاي ساحلي در مراتع جويبارها و حاشيه مسيرهاي آبي و نقاطي كم ارتفاع رشد مي كند. پراكنش آن در نواحي معتدله اروپا, آسيا و به شمال آمريكا نيز آورده شده است. سنبل الطيب از سال ۹۲۴ بعد از ميلاد به عنوان يك گياه داروئي شناخته است. قسمت هاي جمع آوري شده به منظور توليد دارو ريزومها و ريشه هاي گياهان كشت شده مي باشد كه معمولا در سال دوم و بعضي مواقع در سال اول صورت مي گيرد. اين كارهميشه در پاييز انجام مي شود. پس از جمع آوري كاملا شسته شده و توسط حرارت مصنوعي بالاي ۴۵ درجه سانتي گراد خشك مي گردد. اين دارو فقط پس از خشك شدن بوي عطري بخود مي گيرد. بعضي مواقع طعم آن شيرين و ادويه اي و قدري تلخ مي باشد. اين گياه داراي حدود يک درصد اسانس فرار غني از تركيبات مختلف است كه بصورت جدا داراي خاصيت داروئي نبوده ولي بصورت گروهي و تركيبي بسيار موثره مي باشد. دارو داراي خاصيت آرام بخش و محرك عصبي, اثرات مفيدي روي ناراحتي هاي قلبي با منشا عصب داشته و سبب تخفيف اسپاسم مي گردد. در مصرف داخلي بصورت خيسانده و به عنوان تنتور درمقادير كم بفرم دارويي تهيه شده و به عنوان يك مسكن عمومي در درمان بيخوابي ناشي از خستگي هاي عصبي, افزايش ضربان قلب و هيجانات بكار مي رود. سنبل الطيب در آلمان, هلند, بلژيك و كشورهاي اروپاي شرقي بويژه شوروي سابق كشت مي گردد.

/ 0 نظر / 6 بازدید