سلام به هوچکین

     سلام به عشق و

 سلام به هر چه قلب باصفاست که هنوز جای عشقه

سلام به اون‌هایی که می‌تونم دوستشون داشته باشم ،

ولی ندیدمشون......

سلام به اون‌ها که برام عشق را معنی کردند و به من

محبت کردند .سلام به اونهایی که یادم دادند چطور باید

زندگی کنم 

سلام به همه خاطرات خوش و یه کمی سخت

و در آخر شاعرانه
سلام به اون‌هایی که ساعت‌ها انتظارشون رو

روی بالکن پشت پنجره می‌شمردم....


سلام به Hodgkinکه هیچوقت نفهمیدم من سر به سر

اون گذاشتم یا اون سر به سر من گذاشت .


/ 0 نظر / 21 بازدید