تاثير احساسات مثبت بر سرطانمحققان آمريکايي گفتند: قدرت بالاي حافظه و احساسات به جنگ سرطان مي آيد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري بي بي سي، محققان تاثير احساسات مثبت و منفي را در پيشرفت و بقا بيماري سرطان پيدا کردند. اين مطالعات بر روي 1000 نفر که به سرطان سر  و زانو مبتلا بودند انجام گرفت. بنابراين گزارش، يک منظره مثبت مي تواند به بيماران سرطاني کشنده کمک کند و  حمايت از احساسات آنها ممکن است براي بيماران سرطاني مثبت باشد. همچنين، محققان گفتند: اگر بيماران سرطاني بخواهند روان درماني شوند بايد به آنها فرصت داده شود. يادآور مي شود، محققان اميدوارند که بتوانند به وسيله تاثير احساسات به جنگ سرطان بروند.

/ 0 نظر / 10 بازدید