کشف یک پروتئین برای کنترل سرطان

محققان مرکز سرطان دانشگاه هاوایی مکانیسم بدیعی را کشف کرده‌اند که می‌تواند راه‌های درمانی جدید و گزینشی را برای توقف تکثیر سلول‌های سرطانی در اختیار دانشمندان قرار دهد.


محققان به سرپرستی پروفسور "جو راموس"، نقش پروتئینی موسوم به "RSK2" را در نقل و انتقالات سلول سرطانی شناسایی کرده‌اند که در پی آن متاستاز سرطان اتفاق می‌افتد.

درمان سرطان متاستاز بسیار مشکل است و امید برای درمان این بیماران با پیشرفت سرطان نیز کم‌رنگ‌تر می‌شود.

به گفته "راموس"، سرطان‌ها زمانی کشنده می‌شود که به سایر قسمت‌های بدن گسترش یا درون عضو مورد تهاجم تکثیر شوند؛ اگر بتوان سلول‌های سرطانی را به همان توده تومور اولیه محدود کرد، خطر متاستاز و عود دوباره کاهش یافته و می‌توان آن را برطرف کرد.

این تیم پژوهشی دریافتند که "RSK2" مهاجرت سلولی را با کاهش فعالیت "اینتگرین" به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. "اینتگرین" نقش مهمی را در چسبندگی سلول به بافت مجاور و مهاجرت سلول‌های تومور به مکان جدیدی در بدن ایفا می‌کند.

"RSK2"" در تومورهای سرطان سینه و پروستات فعال است و فرآیند تکثیر را در این سلول‌ها افزایش می‌دهد و می‌تواند تهاجم و متاستاز سلولی را در سرطان‌های سر و گردن، ریه و نوروبلاستوم (نوعی تومور بدخیم سرطانی است که در بافت‌های عصبی توسعه می‌یابد که اغلب در نوزادان و کودکان رخ می‌دهد) افزایش دهد.

محققان می‌گویند توقف توانایی سلول سرطانی در چسبیدن و حرکت درون سلول می‌تواند تکثیر بعضی از متاستازها کنترل کند.

راموس در پایان می‌افزاید: در حال حاضر داروهایی هستند که سلول‌های سرطانی را می‌کشند یا فرآیند تکثیر سلول‌های سرطانی را متوقف می‌کنند اما کمتر دارویی است که به طور خاص از حرکت سلول‌های سرطانی جلوگیری کند. این تحقیق نشان می‌دهد که داروهایی که مانع فعالیت "RSK"ها شوند می‌توانند متاستاز را کنترل یا از بروز آن جلوگیری کنند.

 

کشف یک پروتئین برای کنترل سرطان  محققان مرکز سرطان دانشگاه هاوایی مکانیسم بدیعی را کشف کرده‌اند که می‌تواند راه‌های درمانی جدید و گزینشی را برای توقف تکثیر سلول‌های سرطانی در اختیار دانشمندان قرار دهد.  محققان به سرپرستی پروفسور "جو راموس"، نقش پروتئینی موسوم به "RSK2" را در نقل و انتقالات سلول سرطانی شناسایی کرده‌اند که در پی آن متاستاز سرطان اتفاق می‌افتد.  درمان سرطان متاستاز بسیار مشکل است و امید برای درمان این بیماران با پیشرفت سرطان نیز کم‌رنگ‌تر می‌شود.  به گفته "راموس"، سرطان‌ها زمانی کشنده می‌شود که به سایر قسمت‌های بدن گسترش یا درون عضو مورد تهاجم تکثیر شوند؛ اگر بتوان سلول‌های سرطانی را به همان توده تومور اولیه محدود کرد، خطر متاستاز و عود دوباره کاهش یافته و می‌توان آن را برطرف کرد.  این تیم پژوهشی دریافتند که "RSK2" مهاجرت سلولی را با کاهش فعالیت "اینتگرین" به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. "اینتگرین" نقش مهمی را در چسبندگی سلول به بافت مجاور و مهاجرت سلول‌های تومور به مکان جدیدی در بدن ایفا می‌کند.  "RSK2"" در تومورهای سرطان سینه و پروستات فعال است و فرآیند تکثیر را در این سلول‌ها افزایش می‌دهد و می‌تواند تهاجم و متاستاز سلولی را در سرطان‌های سر و گردن، ریه و نوروبلاستوم (نوعی تومور بدخیم سرطانی است که در بافت‌های عصبی توسعه می‌یابد که اغلب در نوزادان و کودکان رخ می‌دهد) افزایش دهد.  محققان می‌گویند توقف توانایی سلول سرطانی در چسبیدن و حرکت درون سلول می‌تواند تکثیر بعضی از متاستازها کنترل کند.  راموس در پایان می‌افزاید: در حال حاضر داروهایی هستند که سلول‌های سرطانی را می‌کشند یا فرآیند تکثیر سلول‌های سرطانی را متوقف می‌کنند اما کمتر دارویی است که به طور خاص از حرکت سلول‌های سرطانی جلوگیری کند. این تحقیق نشان می‌دهد که داروهایی که مانع فعالیت "RSK"ها شوند می‌توانند متاستاز را کنترل یا از بروز آن جلوگیری کنند.
/ 0 نظر / 26 بازدید