حمایت ازبیماران سرطانی

اطلاع رسانی به مردم در خصوص این بیماری و درخواست کمک به بیماران نیازمند

بهداشت دهان در کسانی که شیمی درمانی یا اشعه درمانی شده اند( قسمت دوم)

    پروتکل استاندارد  رعایت بهداشت دهان طراحی شده توسط متخصصین مختلف در دانشگاهChristis : 1 – تمام بیماران بایستی توسط دندانپزشک خود در اولین ملاقات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 116 بازدید
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
7 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
13 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
7 پست
بهمن 88
12 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
6 پست
شهریور 88
8 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
8 پست
خرداد 88
13 پست
اسفند 87
21 پست
بهمن 87
14 پست
دی 87
17 پست
آذر 87
12 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
11 پست
شهریور 87
13 پست
مرداد 87
15 پست
تیر 87
15 پست
خرداد 87
18 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
12 پست
دی 86
13 پست
آذر 86
23 پست
آبان 86
24 پست
خاطرات
6 پست
پزشکی
15 پست
شعر
1 پست