بارها در افکار جور و واجور غوطه ور بودم که چطور می توان از این بیماری نجات پیدا کرد؟ آیا درمانی در جهت بهبودی پیداخواهد شد؟ البته درمان وجود دارد ولی سرطان باید در مراحل اولیه باشد. حال اگر مبتلا شدیم آیا می توانیم با آن کنار بیاییم؟ برای کمک به بیماران سرطانی می توان : درکنارشان بود وحمایتشان کرد. می توان به عیادتشان رفت و احتیاجات اولیه آن ها را رفع کرد. می توان کمکی مالی در خرید داروها کرد. ما همه میتوانیم با کنار گذاشتن مبلغ بسیار ناچیز در روز یا ماه یا سالیانه کمکی برای بیماران نیازمند باشیم. بیایید به شکرانه سلامتی خود و اعضای خانواده مان در وقت سلامتیمان به فکر بیماران نیازمند باشیم و بیماری را از خود وعزیزانمان دور کنیم. شماره حساب گروه مددکاری کمک به بیماران سرطانی بیمارستان امام حسین(ع) : بانک رفاه شعبه بیمارستان امام حسین(ع) شماره حساب 20537 آدرس:تهران -خيابان انقلاب -ابتداي خيابان شهيد مدني -بيمارستان امام حسین (ع) – بخش راديوتراپي و انكولوژي گروه مددکاری کمک به بیماران سرطانی روزهای شنبه –دوشنبه- چهارشنبه از ساعت 12-8 در بخش رادیوتراپی آماده دیدار و دریافت پیشنهادهای شما هستیم. ناهید کرمی : ساعت 17:28 روز سه شنبه، 22 آبان، 1386