سازمان جهاني بهداشت، دستورالعمل‌هاي جديدي را براي بهبود مراقبت‌هاي پزشكي و تسكين دهنده از بيماران سرطاني در كشورهاي در حال توسعه منتشر كرد.
به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آمارها نشان مي‌دهد كه نزديك به دو سوم از مرگ و ميرهاي ناشي از ابتلا به سرطان در كشورهاي در حال توسعه رخ مي‌دهد.


دكتر كاترين لي گالز - كاموس دستيار دبير كل مركز بيماري‌هاي غيرمسري و بهداشت رواني در سازمان جهاني بهداشت در اين باره تاكيد كرد: مراقبت‌هاي تسكين دهنده، يك نياز فوري در سراسر جهان براي افراد مبتلا به سرطان‌هاي پيشرفته است.


وي اضافه كرد: اين نياز در كشورهاي در حال توسعه بسيار شديدتر است، چرا كه 70 درصد از مرگ و ميرهاي ناشي از سرطان در اين كشورها رخ مي‌دهد و بسياري از افراد زماني بيماري‌شان تشخيص داده مي‌شود كه براي درمان بسيار دير شده است.


دستورالعمل‌هاي جديد سازمان جهاني بهداشت، اساسا سياستگذاران بهداشت عمومي را خطاب قرار مي‌دهد و هدف از اين دستورالعمل‌ها، ارتقاي كيفيت زندگي بيماران سرطاني و خانواده‌هاي آنها و همچنين اطمينان از دسترسي اين بيماران به مراقبت‌هاي لازم به شكل مساوي و پايدار است