پس ‌از درمان سرطان، بدن همچنان در تلاش برای تطابق با شر‌ایط جدید است. این شرایط و مسائل پس‌از درمان به نوع و شدت بیماری بستگی دارد. در انواع سرطان، بسته به نوع و شدت، نواحی متفاوتی را درگیر می‌کنند و داروهای مورد استفاده نیز عوارض جانبی خاص خود را دارند.. تا کنون در مورد خستگی به دنبال درمان سرطان، درد، ادم لنفاوی، مشکلات دهان و دندان، تغییردر وزن، مشکلات بلع، مشکلات روده و مثانه و یائسگی صحبت کرده‌ایم ومطب پیش‌رو گزیده‌ای است از بروز مشکلات جنسی به دنبال درمان سرطان.

برخی از بیماران پس‌ از درمان با تغییراتی درفعالیت‌های جنسی روبرو هستند. در حدود نیمی از زنان مبتلا به سرطان پستان و مردان مبتلا به سرطان پروستات که متحمل درمان دراز مدت شده‌اند از مشکلات جنسی رنج می برند. بسیاری از بهبود یافتگان سرطان می گویند که برای این تغییرات در زندگی جنسی خود آماده نیستند.


اغلب این مشکلات جنسی پس از درمان سرطان بخاطر تغییرات ظاهری به‌ دنبال عمل جراحی، شیمی درمانی یا پرتو درمانی و یا به دلیل درد ناشی از این درمان‌ها به وجود می آید. گاهی نیز دلیل این مشکلات افسردگی، احساس گناه به دنبال ابتلا به سرطان یا تغییرات ظاهری به دنبال عمل جراحی است. تنش بین شما و شریک زندگی‌تان هم می‌تواند باعث این مشکل شود.

چه نوع مشکلاتی رخ می دهد؟ چهار شکایت اصلی این بیماران شامل....
برای ادامهٔ مطلب و خواندن راه‌های مبارزه با این مشگل به لینک زیر رجوع کنید

http://iranpink.com/2013/03/16/intimacy-and-sexuality/
Photo: ‎**مشکلات جنسی به دنبال درمان سرطان**

پس ‌از درمان سرطان، بدن همچنان در تلاش برای تطابق با شر‌ایط جدید است. این شرایط و مسائل پس‌از درمان به نوع و شدت بیماری بستگی دارد. در انواع سرطان، بسته به نوع و شدت،  نواحی متفاوتی را درگیر می‌کنند و داروهای مورد استفاده نیز عوارض جانبی خاص خود را دارند..  تا کنون در مورد خستگی به دنبال درمان سرطان، درد، ادم لنفاوی، مشکلات دهان و دندان، تغییردر وزن، مشکلات بلع، مشکلات روده و مثانه و یائسگی صحبت کرده‌ایم ومطب پیش‌رو گزیده‌ای است از بروز مشکلات جنسی به دنبال درمان سرطان.

برخی از بیماران پس‌ از درمان با تغییراتی درفعالیت‌های جنسی روبرو هستند. در حدود نیمی از زنان مبتلا به سرطان پستان و مردان مبتلا به سرطان پروستات که متحمل درمان دراز مدت شده‌اند از مشکلات جنسی رنج می برند. بسیاری از بهبود یافتگان سرطان می گویند که برای این تغییرات در زندگی جنسی خود آماده نیستند.


اغلب این مشکلات جنسی پس از درمان سرطان بخاطر تغییرات ظاهری به‌ دنبال عمل جراحی، شیمی درمانی یا پرتو درمانی و یا به دلیل درد ناشی از این درمان‌ها به وجود می آید. گاهی نیز دلیل این مشکلات افسردگی، احساس گناه به دنبال ابتلا به سرطان یا  تغییرات ظاهری به دنبال عمل جراحی است. تنش بین شما و شریک زندگی‌تان هم می‌تواند باعث این مشکل شود.

چه نوع مشکلاتی رخ می دهد؟ چهار شکایت اصلی این بیماران شامل....
برای ادامهٔ مطلب و خواندن راه‌های مبارزه با این مشگل به لینک زیر رجوع کنید

http://iranpink.com/2013/03/16/intimacy-and-sexuality/‎