یادداشتی از طرف خدا

به : شما

تاریخ : امروز

موضوع : خودت

 

من خدا هستم ؛ امروز من همه مشکلاتت را اداره می کنم .

لطفاً به خاطر داشته باش که من به کمک تو نیاز ندارم .

اگر در زنگی وضعیتی برایت پیش آید که قادر به اداره کردن آن نیستی ، برای رفع ان تلاش نکن .

آنرا در صندوق بگذار ...( برای خدا تا انجام دهد )

همه چیز انجام خواهد شد ؛ ولی در زمان مورد نظر من ، نه تو !

وقتی که مطلبی را در صندوق من گذاشتی ، همواره با اضطراب دنبال ( پیگیری ) نکن .

در عوض روی تمام چیزهای عالی و شگفت انگیزی که الان در زندگی ات وجود دارد تمرکز کن .

نا امید نشو ؛ توی دنیا مردمی هستند که راننگی برای آنها یک امتیاز بزرگ است.

شاید یک روز بد در محل کار داشته باشی :

به مردی فکر کن که سالهاست بیکار است و شغلی ندارد .

نکنه غصه زود گذر بودن تعطیلات را بخوری :

به زنی فکر کن با تنگدستی وحشتناکی روزی دوازده ساعت ، هفت روز هفته کار می کند تا فقط شکم فرزندانش را سیر کند.

وقتی که روابط تو رو به تیرگی و بی میگذارد و دچار یاس میشوی :

به انسانی فکر کن که هرگز طعم دوست داشتن و مورد محبت واقع شدن را نچشیده .

وتی ماشینت خراب می شود و تو مجبوری برای یافتن کمک مایلها پیاده بروی :

به معلولی فکر کن که دوست دارد یکبار فرصت راه رفتن داشته باشد .

ممکنه احساس بیهودگی کنی و فکر کنی که اصلاً برای چی زندگی میکنی و بپرسی هدف من چیه ؟

شکر گذار باش .

در اینجا کسانی هستند که عمرشان آنقدر کوتاه بوده که فرصت کافی برای زندگی کردن نداشتند .

وقتی متوجه موهات که تازه خاکستری شده در آیینه میشی :

به بیمار سرطانی فکر کن که ارزو دارد ای کاش ...............

ممکنه تصمیم بگیری این مطلب را برای یک دوست بفرستی :

متشکرم از شما ، ممکنه در مسیر زندگی انها تاثیری بگذاری که خودت هرگز نمی دانستی .