دوستان سلام دیروز رفته بودم جشن خیریه کمک به بیماران سرطانی عده بسیاری آمده بودند ولی انگار نفرات همیشه ثابت است یک عده خاص آنهم پرسنل بیمارستان از بازنشسته وشاغل جمع هستند بیشتر شده به یک گردهمایی تا جشن کمک ولی خیلیه پرسنل با حقوق ناچیزشان کمک هم می کنند

یادم است اوایل تاسیس صندوق کمک به بیماران سرطانی دوستم قللک پلاستیکی خرید نشستیم آرم کمک به بیماران سرطانی را روش زدیم همه مسخره امان کردند ولی ما از رو نرفتیم می گفتیم هر قللک هزار توان جمع بشود کافیست ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود شروع کردیم آنهارا بین دوست وفامیل پخش کردیم حالا یکی از منابع مالی ما همین شده جا دارد از خانم فتانه باغستانی که اولین قللک ابتکار ایشان بود تشکرکنم...................

جا دارد از خانم بخیرنیا هدنرس فرانسوی بخش رادیوتراپی که موسس صندوق کمک به بیماران سرطانی جرجانی بود تشکر کنم گواینکه بعد از بازنشستگی برگشت فرانسه ولی یکی از افراد اصلی خیر کمک به صندوق بود که هنوز هم ازفرانسه پول می فرستد...............