گروه مددیاری کمک به بیماران سرطانی درسال چند نوبت طی برگزاری مراسم مولودی خوانی  وآواز یکی از هنرمندان خانم وبازار فروش خوراکی وپوشاک می کند .تمام عواید حاصله را صرف خرید دارو وکمک به بیماران نیازمند می شود ...........بهمین منظور:

 

درتاریخ 7/7/88 از ساعت 7-5 فقط برای خانم ها درمحل ذیل مراسمی برگزار می شود

قبلا"ازتشریف فرمائی ودست یاری شما دوستان خیر سپاسگزاریم

 

میدان ونک –اول خیابان ملاصدرا- خیابان شا د –سالن اجتماعات مجتمع مسکونی شا د

 

من وتو شاید شاید........ روزی از این بیماران باشیم بیائید با کمک به خواهرو برادرمان کمک حال فرزندی باشیم که امید دارد چند صباح بیشتر نعمت مادر وپدر بالای سرش باشد واحساس بی مهری ویتیمی نکند.........................

بیائید شکر این بدن سالم بدون بیماری صعب العلاج و درد ومحتاج دارویی را با کمک به بیمارعزیزدردمندو محتاجی برایش کمکی باشیم .........................

خدا دستی را که دردمندی را یاری کند درسختی ها یاری می دهد.............