آفتاب روشن صبحت

 نوید دوباره زندگی است

 برای آن دیدگانی
که از لبخندهای روییده بر گل ها

 روشنایی می گیرند و عافیت و

 روزی را از گلبرگ های شبنم پوش تو می طلبند

 و نمازی بر پا می دارند
سراسر عشق و برکت

پس چه زمزمه ای بهتر

 از «بسم الله الرحم الرحیم»

در آغاز هر روز صبح

 امید که صاحبدل شویم .

ای خدا تو سزاوار حمدی

که مرا از خوابگاهم برانگیختی

 واگر می خواستی
خواب مرا ابدی قرارمی دادی
الحمدالله ، آن حمدی که دائم

و پیوسته و بی حد و ابدی است
الهی همه ی بیماران ما را ا لساعه لباس عافیت بپوشان
آمین یارب العالمین

                                            از نوشته های محمد