هر روز این جملات را با خودت تکرار کن.

 

*      من به اتدازه کافی برای مقاومت کردن قوی هستم.

*       هر اتفاقی بیافتد می دانم که می توانم با آن کنار بیایم.

*       امروز روز خوبی است و این لحظات بهترین لحظه های زندگی من است .

*       درست است که من گاهی می افتم ، اما بلند می شوم و دوباره راه صحیح را ادامه می دهم .

*       در سختی های زندگی می خندم چون احساس می کنم که بالاخره من برنده می شوم.

*       در برابر مشکلات ناشکری نمی کنم چون یاد گرفته ام صبر کنم و شرایط مثبت را برای خودم ایجاد کنم.