امروز من با خود خودم تنها در خانه عشق قلبم خلوتی داشتم عجب دنیایست با خودم چقدر حرف داشتم بالاخره با هم تصمیم گرفتیم در ادامه زندگی هم با دوست با هم مهربان وشکیبا باشیم براستی لازم است در فواصلی از زندگی بتوانیم با خود خلوت کنیم خلوتی عاشقانه آیا من توانسته ام او را ازخود راضی کنم تا فردا درعذابی سنگین مبتلا نشوم من خود را مثل همیشه با خودصادق دیدم

خدا را شاکرم زیرا همیشه تا بحال خیر مرا خواسته می دانم خدا را همیشه درکنارم همراهم می بینم واوست که راه صحیح را به من می نمایاند من قدمهایم را مثل همیشه محکم برمی دارم چون او را کنارم دارم مثل همیشه نزدیکتر ازهمیشه