روزملی مبارزه با بیماری سرطان

<

● روز خرچنگ‌ها۴ فوریه برابر با ۱۶ بهمن از سوی سازمان بهداشت جهانی و آژانس بین‌المللی مبارزه با سرطان روز جهانی سرطان نامگذاری شده است.این روز بهانه‌ای است تا تمامی‌ محافل پزشکی و هر آن کس که با پزشک و بیماری در ارتباط است، بیشتر به سرطان فکر کند و دغدغه‌های بیماران مبتلا به آن را قدری بیشتر گوش دهد. سرطان مرزی نمی‌شناسد و نیازمند کمک کشورهای رو به توسعه است که میلیون ها نفر از مردم آنها از انواع بیماری رنج می‌برند و به علت کمبود روش های درمانی سرطان نیز جان خود را از دست می‌دهند. مراجعه دیر هنگام بیماران، علت اصلی کاهش بقا و کشندگی بیشتر سرطان در ایران و بیشتر کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته است. هم اکنون بیش از ۶۰ درصد بیماران سرطانی کشور در مراحل دوم و سوم بیماری مراجعه می‌کنند، حال آن که ۸۰ درصد مراجعه‌ها در کشورهای توسعه‌ یافته در مرحله اول است. تاکید بر شناسایی بموقع می‌تواند بسیاری از زندگی ها را نجات دهد.سرطان بیماری چند عاملی است. رفتار تغذیه‌ای، سبک زندگی، مصرف دخانیات، آلودگی‌های زیست محیطی و ژنتیک از عوامل خطرزای سرطان هستند. پس اگر بخواهیم گامی‌موثر در کنترل این بیماری برداریم همکاری همه جانبه سازمان‌ها و ارگان‌هایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، وزارت آموزش و پرورش،‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنایع، ‌وزارت بازرگانی و حتی وزارت کشور لازم است. این روز می‌تواند سر آغازی برای همکاری بین بخش‌های مختلف باشد.