درمان مشکلات روان شناختی این بیماران باعث بهبود کیفیت زندگی، دفعات بستری شدن و مراجعه به بیمارستان می شود و درنهایت باعث افزایش طول عمر این بیماران می گردد.

·        افسردگی اختلال رایج در میان بیماران سرطانی است.

تقریباً در 25 % از کل بیماران دیده می شود.

تنها 2% برای افسردگی درمان می گیرند.

اگر افسردگی تحت درمان قرار نگیرد، موجب کاهش طول عمر بیمار می گردد.

برخی از علائم افسردگی شبیه علائم کسانی است که برای خود بیماری تحت درمان قرار می گیرند، مثل خستگی، بی خوابی، بی اشتهایی، اختلال تمرکز

 

·        خود کشی جدی ترین و نگران کننده ترین موضوع برای بیماران سرطانی است که دچار افسردگی می باشند.

شیوع خود کشی گاهاً 10-2 برابر جمعیت عمومی است.

افسردگی و ناامیدی از لحاظ سببی با خودکشی مرتبط بوده اند و بسته به شدت آنها آسیب پذیری بیماران برای خود کشی افزایش می یابد.

ترس از مرگ و عود سرطان ممکن است به سوی تفکرات انتحاری و نقشه برای خود کشی منجر شود.

·        اضطراب یکی از واکنش های شایع در برخورد با تشخیص، پیش آگهی و گزینه های درمانی است.

درمان های انجام شده برای خود بیماری نیز می تواند اضطراب برانگیز باشد.

گاهاً علائمی مثل PTSD مشابه با آنچه به دنبال جنگ یا بلایای طبیعی ایجاد می شود، در این بیماران تجربه می گردد. 

·        درد به عنوان یکی از مهمترین علائم عامل ترس و ناراحتی ناشی از سرطان و عامل آشفتگی تمام جنبه های زندگی است.

درد سرطان اثر شدید روی کیفیت عمومی زندگی بیمار با تأثیر بر جنبه های فیزیکی، روان شناختی و ... دارد.  

یکی از نتایج درمان این بیماران است. زخم ها و بد ریختی بدن به دنبال درمان می تواند ایجاد کننده استرس و افسردگی در نتیجه نگرانی های تصویر تن باشد.

   

·        اجتناب و انکار : کسانی که از مقابله اجتنابی استفاده  می کنند؛ اضطراب و افسردگی و مشکلات بسیار در ارتباط با بیماری دارند.

مشخص شده است که افراد با مهارت مقابله ای رویارویانه خوش بینی و یک روح جنگنده در مقایسه با بیماران با پذیرش منفعلانه، اجتناب و انکار سازگاری بیشتر روان شناختی نشان می دهند.  

 

با توجه به مطالب ذکر شده مشاوره روان شناختی جزء مهمی از درمان است که در موضوعات زیر به بیمار کمک می کند.

*    تطابق با تشخیص سرطان

*    آمادگی و تحمل درمان

*    درک و تحمل تأثیر آن بر زندگی فرد

*    تحمل و مقابله با افسردگی

*    اداره استرس

*    مقابله با ترس و اضطراب

*    تصمیم گیری در مورد راه های مختلف درمان

 

   

 

 


...