با سلام به دوستان عزیز:

آیلین جان در مورد ورم پاهای مادرت پرسیده بودی این ورم به دنبال شیمی درمانی با داروهایی مثل سیکلو -آدریامایسین- تاکسول -تاکسوتر می باشد زیرا یکی از عوارض اینها خاصیت نفوذ پذیری عروق را زیاد می کند که تا مدتها ورم پاها ودستهاحتی بعد از خواب هم می تواند پیدا شود  بتدریج این عارضه رفع می شود                

                         بامید شفای همه بیماران علی الخصوص تمام مادران