نفسم نبود ، بی نفس مانده بودم

بال بال میزدم ...........

باور کن بین مرگ و زندگی دست وپا میزدم

مرگ به فاصله تار مویی

 هوشیار هوشیار بودم

مرگ نزدیک نزدیک..........

ولی نمی توانستم بدنبال فرشته مرگ بروم

شاید منتظر بودم

منتظر دیدن عزیزترینم

نمی توانستم............

 بدون خداحافظی............

بدون بوسه ای بروم

دوست داشتم ببوسمت برای آخرین بار

شاید اگر بوسه خداحافظی داده بودی

من الان دیگرنبودم ..........

شاید الان آزاد آزاد  بودم

کاش بوسه خداحافظی داده بودی


پی نوشت :چندروزاست که همکاران همه ناراحتیم و همه دست به دعاییم آخر

دکتر فودازی جراح معروف در بخش ICU بستریست و حالش خوب نیست دکتر

یک عمر با جان و دل برای بیماران زحمت کشیده ولی حالا کسی نمی تواند برای

او کاری کند راستی این یعنی چه این چه حکمتی است که خدا برایش خواسته ولی

خدا جون باور کن حیف است این گوهر پاک اخلاص درمیان ما انسانها نباشد.....

خداجون رحم کن به بندگان نیازمند دست جراحی دکترفودازی   .......

خداجون  رحم کن به کودک چهار ماهه اش که محتاج دست نوازش پدراست ........

یاوَجیهاً عِنْدَ اللّهِ اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللّهِ...............

برای شفای تمام بیماران دعا کنید